ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ – ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Общинска епизоотична комисия проведе заседание на 08.01.2020 г. във връзка с актуалната
епизоотична обстановка и африканска чума по свинете (АЧС). Срещата се състоя в
Заседателна зала на община Георги Дамяново под ръководството на кмета на общината – г-жа
Нина Петкова. Аудиторията в залата, освен постоянния състав на комисията, включваше и
всички кметове и кметски наместници на територията на община Георги Дамяново.
Специални гости на събитието бяха д-р Стела Караджова – главен инспектор ЗЖ в ОДБХ –
Монтана и инж. Сашко Каменов – Директор на РДГ гр. Берковица.

В отделни точки от дневния ред присъстващите се запознаха с актуална информация за
епизоотичната обстановка в страната и на Европейския континент, както и данни за новите
законови изисквания към личните стопанства, предназначени за отглеждане на свине за
собствена консумация, както и процедурата по регистрация на свиневъдните стопанства.
Обсъдени бяха и мерките за намаление на популацията на диви свине, предвидени в
стратегията на ИАГ и издадените заповеди на МЗХГ.
По последната точка от дневния ред постоянно действащата епизоотична комисия към община
Георги Дамяново гласува и прие Правилник за дейността на комисията.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

1. Запознаване на членовете на комисията с актуалната епизоотична обстановка в страната и
на Европейския континент.

Докладва: д-р Петьо Кръстев

2. Оценка на риска от разпространение на АЧС – презентация.

Докладва: д-р Стела Караджова

3. Нови законови изисквания към личните стопанства, предназначени за отглеждане на свине
за собствена консумация. Регистрация на свиневъдните стопанства.

Докладва: д-р Стела Караджова

4. Изпълнение на мерките за намаление на популацията на диви свине, предвидени в
стратегията на ИАГ и издадените заповеди на МЗХГ.

Докладва: инж. Иван Николов

5. Разни.

6. Приемане на правилник за дейността на постоянно действаща епизоотична комисия към
Община Георги Дамяново.

Докладва: Радослав Найденов

About Администратор

Вашият коментар