САНКЦИОНИРАТ ЗА КАЛ ПО ПЪТИЩАТА ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА И ДРУГА ТЕХНИКА

Във връзка с извършването на селскостопански дейности, зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите ниви върху пътните настилки на пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа на територията на Община Георги Дамяново, което създава предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия.
С писмо вх. № 90-311/23.01.2021 г. Областно пътно управление Монтана напомня, че съгласно чл. 25, ал.2, т.5 от Закона за пътищата (ЗП), в обхвата на пътя е забранено влизането на непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежностите с кал и други отпадъчни материали.
В тази връзка собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори се задължават, преди излизането на път от републиканската и общинската пътна мрежа, да почистят от кал селскостопанската, земеделската, специализираната и други техники.
При констатиране на горепосоченото нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 200 до 500 лева., съгласно чл. 52, ал. 1 от Административно наказателните разпоредби от Закона за пътищата. При повторно нарушение, за физическите лица глобата е в размер от 500 до 1000 лева.
На юридическите лица и на еднолични търговци се налага имуществена санкция при нарушение по чл. 52 от ЗП в размер от 1 000 до 5 000 лева, а при нарушение по чл.53 от 3000 до 8000 лева от Административно наказателните разпоредби от Закона за пътищата.
При повторно нарушение по чл. 52 от ЗП – глобата е в размер от 2000 до 7000 лева, а по чл. 53 от ЗП – глобата е от 4000 до 12000 лева за юридическите лица и едноличните търговци.

About Администратор

Вашият коментар