ЗАПОВЕД № 282/14.10.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТНОСНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ПО ПРЕПОРЪКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ В СТРАНАТА

About Администратор

Вашият коментар