ДОБРОВОЛЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА СЕ ВКЛЮЧИХА В РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 7 и 8 април 2020 г. индивидуални пакети с хранителни продукти от първа необходимост получиха 44 уязвими жители на община Георги Дамяново, включени в списъците, изготвени от Агенцията за социално подпомагане. Доброволци към община Георги Дамяново и служители на Общинска администрация се включиха в пакетирането на продуктите. След това, заедно с кметовете по места, предоставиха пакетите до домовете на потребителите по Проект „Патронажна грижа” и възрастни хора над 65 години, самотноживеещи, включени в списъците на агенцията. На хората бяха предоставени информационни материали с препоръки и указания за предпазване от заразяване с коронавирус.

Още 100 човека към Проект „Топъл обяд” в община Георги Дамяново също ще бъдат подпомогнати с хранителни продукти.

Доброволците раздадоха и предпазни маски, осигурени от дарения на фирми и физически лица. Осигуряването на маски  ще става поетапно за жителите на всички населени места в общината.

Кампанията по осигуряването и предоставянето на пакетите се реализира в партньорство между Агенцията за социално подпомагане и Българския Червен кръст. Хранителните продукти са осигурени по Оперативната програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Кампанията по осигуряването и предоставянето на пакетите се реализира в партньорство между Агенцията за социално подпомагане и Българския Червен кръст.

About Администратор

Вашият коментар