ДНЕС БЕ ИЗТЕГЛЕНА ТОМБОЛАТА С НАГРАДИ ЗА НАЙ-ИЗРЯДНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Днес, 08 януари, в присъствието на нотариус Валери Тодорова и комисия, назначена със Заповед № 353/31.12.2020 г. на Кмета на Община Георги Дамяново бе изтеглен жребият в томболата за изрядни  данъкоплатци, предплатили целия годишен размер на данък сгради и такса смет до 30 юни 2020 г. Имената на 3373 души, заплатили задълженията си към местната хазна, бяха включени в томболата, организирана от данъчния отдел в общинската администрация. Условията за участие в жребия бяха  оповестени на сайта на Община Георги Дамяново през месец февруари 2020 г.

Имената на тримата печеливши изтегли Миляна Каменова, представител на обществеността в община Георги Дамяново.

Правото да участват в жребия имат тези данъчно задължени лица, които са заплатили целия дължим размер на данъка върху недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. и нямат други изискуеми задължения за текущата и предходните години – данъци, такси, глоби по наказателни постановления и други общински вземания.

Късметлиите могат да получат наградите си  лично или упълномощени от тях лица, срещу представяне на документ за самоличност. Ако до 08 февруари 2021 г. спечелилият  не се яви  в Общината губи правото си на награда.

ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ!

  1. Цено Иванов Ценов (с. Георги Дамяново) печели – 24-инчов Led телевизор
  2. Таня Николова Тодорова (наследничка на починалата Надка Иванова Георгиева, чието име бе изтеглено в жребия) печели –  микровълнова печка
  3. Росен Чавдаров Асенов (гр. Монтана, с два имота в с. Гаврил Геново) печели – прахосмукачка

About Администратор

Вашият коментар