ДЕЦАТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО – 1 ЮНИ

С две мероприятия – рисунки на асфалт и състезание по Безопасност на движението по пътищата децата от Основно училище „Отец Паисий” отбелязаха Международния ден на детето – 1 юни. Организатор на събитията е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Георги Дамяново. Официален гост на празника бе кметът на общината Нина Петкова, която поздрави децата, като им пожела здраве и весела ваканция.

Според регламента на конкурса за рисунка на асфалт, децата бяха разделени в две възрастови групи – Ӏ-ва възрастова група от Ӏ до ӀӀӀ клас и ӀӀ-ра възрастова група от ӀV до VӀӀ  клас.

Рисунките бяха на тема „Щастливо детство”. Децата рисуваха с голямо желание и ентусиазъм.  Площадката пред училището в Георги Дамяново се превърна в галерия от цветни рисунки. Във всяка от възрастовите групи бяха излъчени по трима призьори: първо, втори и трето място.

Ето имената на победителите: 1 група – Ванеса Валентинова Каменова, Лорен Светославова Иванова и Пламен Георгиев Пламенов; 2 група – Христина Данаилова Анчова, Габриела Валентинова Каменова и Камелия Каменова Петева.

Състезанието по Безопасност на движението по пътищата се проведе в два кръга. Участваха ученици, разделени в две възрастови групи с по два отбора във всяка група.   

Комисията класира на първо място във възрастова група – ӀV – VӀӀ клас отбор Б и съответно на второ място отбор А. Състезателите решаваха тестове по безопасност на движението.

Във възрастова група – Ӏ –ӀӀӀ клас отбор А сглоби пъзели с пътни знаци по БДП за 9 минути и се класира на първо място. Отбор Б сглоби пъзелите за 12 минути и зае  второ място.

Наградите и грамотите на отличените връчи председателят на комисиите в двете състезания Бойко Благоев – директор на дирекция в Община Георги  Дамяново. Останалите участници получиха утешителна награда. Празничният ден бе изпълнен с много емоция и усмивки.

About Администратор

Вашият коментар