АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“.

Община Георги Дамяново уведомява заинтересованите страни, че Агенция за социално подпомагане ще финансира Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Георги Дамяново по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. През периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г., в рамките на работните дни ще се приготвя храна за обяд (супа, основно ястие, десерт и питка), която ще се доставя ежедневно до дома на съответните потребители. Определен е обхватът на целевата група потребители, а именно:

– Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

– Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

– Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социална услуга от потребителите. В тази връзка, желаещите кандидати могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон: 09551/ 2220 или на GSM 0884 54 25 70 в срок до 24 април 2020 г. Община Георги Дамяново ще извърши служебна проверка за това дали кандидатите за ползване на услугата попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребителя. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени от кметовете/кметските наместници на населените места. Общинска администрация – Георги Дамяново

About Администратор

Вашият коментар