ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 15.03 – 19.03.2021 Г.

„ЧЕЗ Разпределение България” АД уведомява жителите на община Георги Дамяново, че поради планиран ремонт на трафопост, ЕП Соточино 20кV, участък ТП №4 Георги Дамяново електрозахранването ще бъде прекъснато на 17.03.2021г. […]

СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРТ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПОЛУЧИ ГРАМОТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

По повод  Световния ден на социалната работа главният експерт „Социални дейности” в Община Георги Дамяново  Десислава Рангелова е сред отличените социални служители, които получават от министъра на труда и социалната […]

ОБЯВЛЕНИЕ НА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001040 „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАН” ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ЗБР)

МИЛИ ДАМИ, ЧЕСТИТ 8 МАРТ!

Най-сърдечно Ви поздравявам по случай Международния ден на жената и майката! Приемете с гордост всеобщото признание за това, че отстоявате целите си, че винаги сте били силни и преодолявате непреодолими […]

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СПЕЧЕЛИ ДВА ПРОЕКТА В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 Г.“

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) официално публикуваха всички класирани за финансиране проекти в  Национална кампания „ […]

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция “Бюро по труда”- Монтана уведомява работодателите от общините Монтана, Бойчиновци, Якимово, Чипровци и Георги Дамяново, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и […]