Меню

НАСЕЛЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

 

 Население

 

Към м. януари 2012 г. населението на община Георги Дамяново наброява 2 553 души. Всеобщата тенденция на намаляване на населението е валидна и за общината. Средногодишният темп на намаление на населението е около 5 %, което е по-високо от средното за страната. Във всички села се наблюдава намаление на населението. Особено чувствително населението намалява в селата Помеждин и Еловица.
 
 Тук може да се даде обобщение на тези групи населени места:

Население

Бр.
 села

Села

Брой население

Общо население

До 50 души

2

 

Помеждин

 

Еловица

 

15

 

39

54

От 51 до 100 души

4

 

Главановци

 

Видлица

 

Чемиш

 

Дива Слатина

 

 

63

 

66

 

75

 

94

 

298

От 101 до 200 души

3

Каменна Рикса

 

Меляне

 

Дълги Дел

 

118

 

 

161

 

165

 

444

От 201 до 500 души

3

Гаврил Геново

 

Георги Дамяново

 

Говежда

 

226

 

455

 

489

 

1170

 

От 501 до 1000 души

 

1

 

Копиловци

 

587

 

587

 

Всичко

 

13

 

2553

 Населението в под, в и над трудоспособна възраст намалява с различни темпове. Най-високи темпове се наблюдава в групата под трудоспособна възраст, следвана от групата над трудоспособна възраст. 
Драстичното намаляване на броя на ражданията, в съчетание с увеличението на средната продължителност на живота, има огромно значение за просъществуването на общината, за нивото на жизнения стандарт и отношенията между поколенията.
По образование се наблюдава картина на подобряване на образователното равнище на населението. Това се определя от намаление на броя на възрастното население и неточната класификация на показателите за образование.

 

 
Website Security Test