УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Георги Дамяново за периода […]

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСТВАЩАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В СТРАНАТА И ОТЧИТАНИТЕ НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19

ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСТВАЩАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В СТРАНАТА И ОТЧИТАНИТЕ НЕГАТИВНИ  ТЕНДЕНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 НА ОБЛАСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО, С ЦЕЛ ОВЛАДЯВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ, И […]