Финансови отчети

Финансови отчети 2018:

Месечни отчети: м.01.2018 м.02.2018 м.03.2018 м.04.2018 м.05.2018 м.06.2018 м.07.2018 м.08.2018 м.09.2018

Тримесечни отчети: I тримесечие 2018г II тримесечие 2018г III тримесечие 2018г

Бюджет 2018

Баланс 2018: BALANCE-2018-I-6206 BALANCE-2018-II-6206 BALANCE-2018-III-6206

Финансови отчети 2017

Финансови отчети 2016