Финансови отчети

Бюджет 2019

Обява за публично обсъждане на Проект за бюджет на община Георги Дамяново за 2019 година


 

Счетоводна политика

Финансови отчети 2019:

Месечни отчети:м.01.2019г  м.02.2019г  м.03.2019г  м.04.2019г

Тримесечни отчети: OTCHET-I-2019

BALANCE-2019-I-6206

Финансови отчети 2018:

Месечни отчети: м.01.2018 м.02.2018 м.03.2018 м.04.2018 м.05.2018 м.06.2018 м.07.2018 м.08.2018 м.09.2018м. 10.2018 м.11.2018 м.12.2018

Тримесечни отчети: I тримесечие 2018г II тримесечие 2018г III тримесечие 2018г  Отчети IV тримесечие

Бюджет 2018

Баланс 2018: BALANCE-2018-I-6206 BALANCE-2018-II-6206 BALANCE-2018-III-6206   BALANCE-2018-IV-6206

Финансови отчети 2017

Финансови отчети 2016