Публични регистри

Заповед

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2018

Регистър на разрешенията за строеж 2018

Регистър на становищата 2018

Регистър на одобрени ПУП 2018

Регистър на одобрени ПУП 2017

Регистър на становищата 2017

Регистър на разрешенията за строеж 2016-2017

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2017 Дамяново

Георги Дамяново, регистри

Георги Дамяново, заповеди