Проекти на наредби и правилници

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И  ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА

РЕДА, КРИТЕРИИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА

ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Понеделник, 7 януари 2019 г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за проект за изменение и допълнение  на Наредбата за реда, критериите и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Георги Дамяново. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 07.01.2019 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 21.01.2019 г

Прикачени файлове:

  1. Мотиви
  2. Проект

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Петък, 21 декември 2018 г.

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за обсъждане и внасяне на предложения на проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Георги Дамяново. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

 

Дата на откриване: 21.12.2018 г.

 

Целева група: Всички заинтересовани

 

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

 

Дата на приключване: 20.01.2019 г

 

Прикачени файлове:

  1. Мотиви
  2. Проект