Контакти

Общинска Администрация
Обл. Монтана, общ. Георги Дамяново, 3470 с. Георги Дамяново, ул.”Единадесета” №2
Телефон: (+359)9551 2220 Факс: (+359)9551 2340
Общински кмет – Цветелина Александрова: (+359)9551 2220
 

Секретар – Иван Пешунов