Избори 2017

Заповед № 70 от 13.03.2017 г. – образуване на подвижна секционна избирателна комисия за провеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Избирателен списък НС секция 003

Избирателни списъци НС всички секции без 003

Хронограма избори за Народно събрание 26.03.2017 г.

Заповед № 30 от 03.02.2017 г. – определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед № 17 от 01.02.2017 г. – образуване на избирателни секции за провеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.